Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

REGULAMIN

Witamy w Cabo Tours lda! W całej witrynie terminy „Bez ograniczeń”, „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Cabo Tours lda. Oferujemy tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, produkty i usługi dostępne z tej witryny dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i uwag podanych tutaj. Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, w tym kupując bilety, wchodząc do naszych pomieszczeń, prowadząc nasze pojazdy i/lub uczestnicząc w wycieczce, angażujesz się w nasze „Usługi” i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków ( „Warunki”), w tym dodatkowe warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współtwórcami treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, oświadczasz, że jesteś w wieku co najmniej pełnoletnim w swoim stanie lub prowincji zamieszkania. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków.

Z najnowszą wersją Warunków możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Usługi lub dostęp do strony internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Możemy, bez wcześniejszego powiadomienia, zmienić Usługi; zaprzestania świadczenia Usług lub funkcji Usług Tobie lub ogólnie klientom. Możemy na stałe lub czasowo zakończyć lub zawiesić dostęp do Usług bez powiadomienia i odpowiedzialności z dowolnego powodu, w tym jeśli według naszej wyłącznej decyzji naruszysz jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków lub bez powodu. Po rozwiązaniu umowy z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, nadal jesteś związany niniejszymi Warunkami.

1. Nasze Usługi

a. Zapewniamy wycieczki po pustyni, podczas których możesz jeździć naszymi samochodami, aby zapewnić różnorodne niesamowite wrażenia. Wycieczki mogą trwać od dwóch godzin do całego dnia. Rezerwujesz online dla konkretnego doświadczenia o określonej godzinie, a my zapewniamy pojazd(y) i przewodnika.

b. Prosimy o przybycie co najmniej 15 minut przed zaplanowaną wycieczką. Jeśli spóźnisz się z więcej niż 15 minut, zostaniesz uznany za „nie pojawienia się” i nie ma należnych ani płatnych zwrotów.

2. Bilety

a. W celu korzystania z niektórych Usług może być konieczne utworzenie konta i podanie dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji w związku z korzystaniem z Usług („Konto”). Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu i korzystania z Usług lub dowolnej ich części na podstawie niedokładnych lub niekompletnych informacji o Koncie.

b. Bilet, przepustka, uprawniająca do wstępu do lokalu i/lub uczestnictwa w wycieczce („Bilet”) jest licencją odwoływalną, która może zostać przez nas cofnięta lub skonfiskowana bez zwrotu zapłaconej kwoty. Po takim cofnięciu lub konfiskacie nie będziesz mieć prawa do pozostania na terenie lub w jego pobliżu.

c. Przed wycieczką musisz wypełnić formularze zwolnienia, pisemnie lub elektronicznie. Niepodpisanie formularza zwolnienia spowoduje automatyczne wykluczenie z udziału. W dniu przyjazdu należy okazać dowód tożsamości ze zdjęciem, na którym widać Twój wiek oraz kartę kredytową użytą do płatności.

d. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wstępu, uniemożliwienia wjazdu, zażądania od osoby już przyjętej opuszczenia lub zakazu wstępu na teren obiektu lub uczestnictwa w wycieczce bez zwrotu kosztów, odpowiedzialności lub odszkodowania za nieprzestrzeganie któregokolwiek z niniejszych Warunków, na niebezpieczne, nielegalne lub obraźliwe zachowanie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony lub porządku, lub jeśli uznamy, że okoliczności tego wymagają, według naszego wyłącznego i bezwzględnego uznania.

e. Bilety nie podlegają zwrotowi, są niezbywalne i nie podlegają wymianie. Nie ponosimy odpowiedzialności za zduplikowane, uszkodzone, zgubione lub skradzione Bilety. Opłata za wymianę może zostać naliczona w przypadku, gdy zdecydujemy, według naszego wyłącznego uznania, na wymianę zduplikowanych, uszkodzonych, zagubionych lub skradzionych Biletów.

f. Nieautoryzowana sprzedaż lub odsprzedaż Biletów jest zabroniona.

g. Bilety są ważne tylko w terminach i określonych wycieczkach wskazanych na Bilecie.

h. Bilety zostaną skonfiskowane, jeśli zostaną w jakikolwiek sposób zmienione.

3. Zasady

a. Rozumiesz i zgadzasz się przestrzegać każdego z poniższych:

i. Broń wszelkiego rodzaju, w tym wszelkie niebezpieczne, nielegalne lub niebezpieczne materiały lub przedmioty, jest zabroniona na terenie naszej firmy, w naszych pojazdach oraz podczas udziału w jakiejkolwiek wycieczce.

ii. Używanie nielegalnych narkotyków jest zabronione na naszym terenie oraz przez cały czas przed i podczas udziału w jakiejkolwiek wycieczce.

iii. Spożywanie alkoholu lub narkotyków jest zabronione na terenie naszego obiektu, a osoby wykazujące oznaki zatrucia lub jakiegokolwiek rodzaju upośledzenia (co może być określone wyłącznie według uznania naszego personelu) są zabronione na terenie obiektu i podczas udziału w jakiejkolwiek wycieczce.

iv. Sprzęt bezpieczeństwa będzie zapewniony i musi być noszony zawsze, zwłaszcza podczas jazdy lub jazdy w jakimkolwiek pojeździe lub zgodnie z zaleceniami członka personelu.

v. Musisz przestrzegać wszystkich umieszczonych znaków i instrukcji naszych pracowników, niezależnie od tego, czy są one związane z naszymi operacjami, zasadami, procedurami, wymogami BHP lub innymi.

vi. Nie możesz wchodzić do żadnych obszarów o ograniczonym dostępie, obrzeży, wygrodzeń lub wyznaczonych obszarów dla pracowników.

vii. Możesz korzystać tylko z wyznaczonych wejść i wyjść i tylko w godzinach pracy.

viii. Zabronione jest zachowanie stanowiące groźbę, nieporządek, „podstępne”, niesforne, destrukcyjne, bluźniercze, drastyczne, obsceniczne lub w złym guście. Wszelkie formy nękania (w tym nękanie słowne lub obrażanie lub groźby lub działania), niezależnie od tego, czy są skierowane do naszego personelu, innych gości lub jakiejkolwiek innej osoby, są zabronione.

ix. Właściwy strój jest wymagany przez cały czas. Odzież lub inne artykuły zawierające wulgarne, graficzne lub nieprzyzwoite słowa, wyrażenia lub obrazy są zabronione.

x. Włóczęga, żebractwo, kradzieże sklepowe, walki, wandalizm i przecinanie lin są zabronione.

xi. Nagabywanie w celach komercyjnych lub charytatywnych lub rozpowszechnianie reklam, broszur, ulotek lub ulotek bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.

XII. Zabronione jest robienie zdjęć komercyjnych, nagrywanie wideo i nagrywanie wszelkiego rodzaju.

xiii. Szkody spowodowane wypadkiem lub zaniedbaniem w pojazdach lub mieniu muszą zostać opłacone przed wyjazdem. Formularze zgłoszenia incydentu są wymagane dla każdego incydentu i muszą być wypełnione i podpisane przed odlotem.

b. Na teren obiektu nie można wnosić przedmiotów zabronionych. Ta lista ma charakter przykładowy i obejmuje wszystkie podobne pozycje.

i. Broń dowolnego rodzaju, w tym między innymi broń palna, amunicja, paralizatory, gaz pieprzowy, buława i noże, wszelkie przedmioty przeznaczone do użycia jako broń oraz wszelkie przedmioty, które wydają się być jednym z powyższych.

ii. Materiały wybuchowe wszelkiego rodzaju, w tym fajerwerki i granaty wodne (metalowe lub plastikowe).

iii. Drony osobiste lub komercyjne (o ile nie zostało to wcześniej zatwierdzone przez nas na piśmie) lub inne bezzałogowe pojazdy lub sprzęt pilotowany na terenie Nieruchomości lub poza nim.

iv. Napoje alkoholowe wszelkiego rodzaju.

v. Wszelkiego rodzaju nielegalne narkotyki (w tym leki na receptę, które nie zostały prawidłowo przepisane przez pracownika służby zdrowia).

vi. Pojemniki szklane (inne niż pojemniki na żywność dla niemowląt).

vii. Urządzenia rekreacyjne z kółkami, takie jak deskorolki, hoverboardy, deski do balansowania, hulajnogi, rolki czy buty z wbudowanymi kółkami.

viii. Kołowe urządzenia do poruszania się z mniej niż trzema kołami; Segway; urządzenia, które nie mogą utrzymać stabilności i równowagi, gdy są zatrzymane, pozbawione napędu lub niezajęte, bez kółek treningowych lub podobnych modyfikacji; urządzenia zasilane w jakikolwiek inny sposób niż ręcznie lub elektrycznie; urządzenia poruszające się szybciej niż tempo chodu.

ix. Maski kostiumowe (z wyjątkiem imprez okolicznościowych potwierdzonych z góry).

x. Zwierzęta domowe lub wszelkiego rodzaju inne niż zatwierdzone zwierzęta służbowe (np. psy). Zwierzęta służbowe muszą być przez cały czas pod kontrolą właściciela i powinny pozostawać na smyczy lub uprzęży przez cały czas przebywania na terenie obiektu.

xi. Wszelkie inne przedmioty, które nasz personel uzna, według własnego uznania, za podejrzane lub potencjalnie szkodliwe, niebezpieczne lub destrukcyjne.

c. Wszystkie osoby, torby i rzeczy znajdujące się na terenie, na terenie lub w pobliżu naszych pojazdów i/lub w naszych pojazdach podlegają przeszukaniom, w tym procedurom kontroli fizycznej i wykrywania metali. Każda osoba, która odmówi poddania się kontroli bezpieczeństwa i ochrony, zostanie odmówiona wjazdu.

d. Ponadto zgadzasz się nie angażować się w żadne z następujących zabronionych działań: (i) kopiowanie, rozpowszechnianie lub ujawnianie jakiejkolwiek części Usług na jakimkolwiek nośniku, w tym między innymi poprzez automatyczne lub nieautomatyczne „zbieranie”; (ii) korzystanie z dowolnego zautomatyzowanego systemu, w tym bez ograniczeń „robotów”, „pająków”, „czytników offline” itp., w celu uzyskania dostępu do Usług; (iii) korzystanie z Usług w celach komercyjnych; (iv) podszywanie się pod inną osobę lub w inny sposób nieprawdziwe przedstawianie swojego powiązania z osobą lub podmiotem, kradzież lub przejmowanie tożsamości osoby (prawdziwej tożsamości, pseudonimu lub pseudonimu), oszustwo, ukrywanie lub próby ukrycia swojej tożsamości.

e. Każdy, kto (i) nie przestrzega lub nie przestrzega któregokolwiek z powyższych warunków lub wymagań dotyczących postępowania, (ii) wniesie na teren obiektu dowolny z przedmiotów zabronionych wymienionych powyżej na jakąkolwiek wycieczkę i/lub pojazd, lub (iii) narusza jakiekolwiek obowiązujące prawa, zasady, regulacje lub nasze zasady i procedury mogą, według naszego wyłącznego uznania, zostać zobowiązane do opuszczenia lokalu bez zwrotu jakiejkolwiek kwoty zapłaconej za to. Zastrzegamy sobie prawo do zakazania osobom naruszającym niniejsze Warunki lub obowiązujące przepisy prawa przyszłego wstępu do naszych obiektów i/lub udziału w naszych wycieczkach.

4. Prawa własności

a. Usługi i wszelkie materiały w nich zawarte lub przekazane przez nie, w tym między innymi oprogramowanie, obrazy, tekst, grafikę, ilustracje, logo, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, prawa autorskie, fotografie, nagrania audio, wideo i muzykę („Treści bez ograniczeń ”) oraz wszelkie prawa własności intelektualnej z nimi związane są wyłączną własnością Cabo Tours LDA i jej licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być traktowane jako tworzenie licencji w ramach takich praw własności intelektualnej, a użytkownik zgadza się nie sprzedawać, licencjonować, wynajmować, modyfikować, rozpowszechniać, kopiować, reprodukować, przesyłać, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, publikować, adaptować, edytować lub tworzyć dzieła pochodne na podstawie jakichkolwiek Treści No Limits. Używanie Treści No Limits w jakimkolwiek celu, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach, jest surowo zabronione. Niniejsze Warunki nie zapewniają tytułu ani własności jakichkolwiek Usług ani Treści No Limits, a jedynie ograniczone prawo do korzystania z nich wyłącznie na warunkach wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach.

b. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że korzystając z Usług, odwiedzając nasze pomieszczenia, prowadząc nasze pojazdy i/lub uczestnicząc w wycieczce, udzielasz nam prawa do filmowania, wideo, fotografowania i robienia nagrań dźwiękowych w dowolnym celu i użytkowaniu, w tym między innymi ograniczone do promocji, reklamy, sprzedaży i publikacji Usług i naszej działalności, a także produktów pomocniczych w związku z naszą działalnością, we wszystkich mediach, obecnie znanych lub opracowanych w przyszłości, bez zapłaty lub wynagrodzenia z tego tytułu.

5. Ceny i warunki płatności

a. Cena pobierana za wycieczkę lub jakikolwiek inny produkt lub usługę będzie ceną obowiązującą w momencie złożenia zamówienia i zostanie podana w potwierdzeniu zamówienia e-mailem.

b. Wszystkie opublikowane ceny, rabaty i promocje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Opublikowane ceny nie obejmują podatków ani opłat za wysyłkę i obsługę, jeśli mają zastosowanie. Wszystkie takie podatki i opłaty zostaną dodane do faktury i będą wyszczególnione w koszyku oraz w potwierdzeniu zamówienia e-mailem.

c. Staramy się wyświetlać dokładne informacje o cenach; jednak czasami możemy popełnić nieumyślne błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia związane z cenami i dostępnością. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym momencie oraz do anulowania wszelkich zamówień wynikających z takich zdarzeń.

d. Od czasu do czasu możemy oferować promocje, które mogą wpływać na ceny i które podlegają warunkom odrębnym lub uzupełniającym. W przypadku sprzeczności między warunkami promocji a niniejszymi Warunkami, obowiązują warunki promocji.

e. Oświadczasz i gwarantujesz, że (i) dane karty kredytowej lub inne informacje dotyczące płatności, które nam przekazujesz, są prawdziwe, poprawne i kompletne, (ii) jesteś należycie upoważniony do korzystania z takiej karty kredytowej lub innej metody płatności w celu zakupu, (iii) opłat poniesione przez Ciebie będą honorowane przez firmę obsługującą Twoją kartę kredytową lub jakąkolwiek inną stronę trzecią wymaganą do dokonania płatności oraz (iv) zapłacisz poniesione przez Ciebie opłaty według opublikowanych cen, w tym koszty wysyłki i obsługi oraz wszystkie należne podatki.

f. Do obsługi transakcji kartą kredytową używamy zewnętrznego procesora płatności („procesor płatności”). Przetwarzanie płatności będzie podlegać warunkom, zasadom i polityce prywatności Podmiotu przetwarzającego płatności oprócz niniejszych Warunków. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy popełnione przez Operatora Płatności. Korzystając z Usług, zgadzasz się zapłacić nam za pośrednictwem Procesora płatności zgodnie z obowiązującymi warunkami płatności.

g. Nie przyjmujemy anulowania ani zwrotu kosztów zaplanowanych wycieczek w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin przed wycieczką.

6. Prywatność

Dbamy o prywatność naszych klientów. Nasze praktyki dotyczące prywatności podlegają naszej polityce prywatności, której najbardziej aktualną kopię można znaleźć pod adresem („Polityka prywatności”). Polityka prywatności nie obejmuje praktyk informacyjnych stosowanych przez osoby trzecie, których nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy.

7. Bezpieczeństwo

Dbamy o integralność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i traktujemy je bardzo poważnie. Podejmujemy uzasadnione handlowo środki administracyjne, fizyczne i elektroniczne mające na celu zabezpieczenie i ochronę Usług, treści, materiałów i danych w nich zawartych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją, usunięciem i/lub ujawnieniem. Nie możemy jednak zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nigdy nie będą w stanie pokonać naszych środków bezpieczeństwa lub wykorzystać Twoich danych osobowych do niewłaściwych celów. Przyjmujesz do wiadomości, że podajesz swoje dane osobowe na własne ryzyko.

8. Łącza i informacje stron trzecich

Usługi mogą zawierać łącza do materiałów stron trzecich, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Nie popieramy ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za takie witryny, informacje, materiały, produkty lub usługi stron trzecich. Jeśli uzyskujesz dostęp do strony internetowej lub usługi strony trzeciej z Usług, robisz to na własne ryzyko i rozumiesz, że niniejsze Warunki i nasza Polityka prywatności nie mają zastosowania do korzystania z takich stron. Wyraźnie zwalniasz nas z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z dowolnej strony internetowej, usługi lub treści strony trzeciej. Ponadto Twoje kontakty lub udział w promocjach reklamodawców znajdujących się w Usługach, w tym płatności i dostawa towarów, oraz wszelkie inne warunki (takie jak gwarancje) są wyłącznie między Tobą a takimi reklamodawcami. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody związane z Twoimi kontaktami z takimi reklamodawcami.

9. Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Cabo Tours LDA (i jej członków kierownictwa, dyrektorów, agentów, spółek zależnych, spółek joint venture, pracowników i zewnętrznych usługodawców) przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami, wydatkami, zobowiązaniami oraz szkody wszelkiego rodzaju i charakteru, znane i nieznane, w tym uzasadnione opłaty prawne, wynikające z (a) korzystania z Usług i dostępu do nich z naruszeniem niniejszych Warunków; (b) naruszenie przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich; lub (c) wchodząc do naszej siedziby, prowadząc (lub będąc pasażerem) jednym z naszych pojazdów i/lub uczestnicząc w wycieczce, co powoduje obrażenia lub szkody u siebie lub osoby trzeciej. To zobowiązanie do odszkodowania będzie obowiązywać po wygaśnięciu niniejszych Warunków i korzystaniu z Usług.

10. Brak gwarancji

a. usługi, w tym dostęp do naszych pomieszczeń, prowadzenie naszych pojazdów i/lub udział w wycieczce, są świadczone na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, usługi są świadczone bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych.

b. możemy zmienić, zawiesić, uzupełnić lub przerwać świadczenie usług w całości lub w części w dowolnym momencie z dowolnego powodu, bez powiadomienia lub kosztów. mając dostęp do usług, zgadzasz się, że my i nasi partnerzy możemy umieszczać reklamy w usługach. rodzaje reklam mogą ulec zmianie.

c. Cabo Tours LDA nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, urazy lub straty jakiegokolwiek rodzaju (w tym utratę lub uszkodzenie rzeczy osobistych wniesionych przez Ciebie do lokalu) w związku z usługami. jeśli jesteś niezadowolony z usług i/lub jakichkolwiek produktów zakupionych za pośrednictwem usług, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie ich lub ich używania.

d. zastrzeżenia i wyłączenia wynikające z niniejszych warunków nie będą miały zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo.

11. Środki bezpieczeństwa związane z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi i/lub zakaźnymi

a. Wdrożyliśmy szereg nowych środków bezpieczeństwa w oparciu o wytyczne organów ds. zdrowia, takich jak Centers for Disease Control and Prevention („CDC”), organizacje ochrony zdrowia i odpowiednie agencje rządowe. Podczas pobytu w naszej siedzibie oraz podczas udziału w którejkolwiek z naszych wycieczek należy postępować zgodnie ze wszystkimi zamieszczonymi instrukcjami.

b. Kupując Bilet i wchodząc na teren obiektu lub uczestnicząc w jakichkolwiek wycieczkach, potwierdzasz i potwierdzasz w swoim imieniu oraz w imieniu każdej osoby, która Ci towarzyszy (w tym nieletnich dzieci), że podporządkowujesz się protokołom bezpieczeństwa, które umieściliśmy w miejscu.

c. Musisz, w miarę możliwości, zachować fizyczną odległość co najmniej sześciu stóp od jakiejkolwiek osoby, która nie jest częścią twojego najbliższego gospodarstwa domowego („dystans fizyczny”).

d. Masz obowiązek nosić osłony twarzy przez cały czas, z wyjątkiem określonych sytuacji określonych na terenie zakładu. Używanie osłon twarzy nie powinno być postrzegane jako substytut Fizycznego Dystansu.

e. Musisz podążać za oznakowaniem kierunkowym, które zostało zainstalowane, aby pomóc Ci w odpowiedzialnym poruszaniu się po terenie i wszelkimi oznaczeniami naziemnymi, które pomogą promować właściwą odległość fizyczną, gdy w danym miejscu trzeba stać w kolejce.

12. Wyraźne przejęcie ryzyka i zwolnienie z odpowiedzialności

a. Należy pamiętać, że CDC informuje, że osoby starsze i osoby w każdym wieku z poważnymi schorzeniami podstawowymi mogą być bardziej narażone na ciężką chorobę wywołaną COVID-19. Powinieneś ocenić swoje ryzyko przy podejmowaniu decyzji, czy nas odwiedzić i/lub wziąć udział w jakichkolwiek wycieczkach. Osoby, które nie wykazują żadnych objawów, mogą rozprzestrzeniać COVID-19, jeśli są zakażone, każda interakcja z ogółem społeczeństwa stwarza zwiększone ryzyko narażenia na COVID-19 i nie możemy zagwarantować, że nie zostaniesz narażony podczas wizyty.

b. Niniejsza sekcja stanowi potwierdzenie i dobrowolne, wyraźne założenie ryzyka i zwolnienie z odpowiedzialności w odniesieniu do ryzyka narażenia na COVID-19 lub zarażenia się nim (zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia i wszelkich szczepów, wariantów lub mutacji), Koronawirus wywołujący COVID-19 lub jakąkolwiek inną chorobę zakaźną i/lub zakaźną podczas odwiedzania i/lub udziału w jakichkolwiek wycieczkach. Kupując Bilet i wchodząc na teren obiektu lub uczestnicząc w jakichkolwiek wycieczkach, potwierdzasz i potwierdzasz w swoim imieniu oraz w imieniu każdej osoby, która będzie Ci towarzyszyć, zarówno teraz, jak i w przyszłości, że rozumiesz i dobrowolnie przyjmujesz na siebie ryzyko, że podczas wizyty lub uczestnictwa możesz być narażony na COVID-19, koronawirusa wywołującego COVID-19 lub inne choroby zakaźne i/lub zakaźne. Wyraźnie rozumiesz, że ryzyko to obejmuje zarażenie się COVID-19 lub innymi chorobami zakaźnymi i/lub zakaźnymi oraz związane z nimi zagrożenia, powikłania medyczne oraz urazy fizyczne i psychiczne, zarówno przewidywane, jak i nieprzewidziane, które mogą wynikać z zarażenia się COVID-19 lub innymi zakaźnymi i/lub lub choroby zakaźne. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i rozumiesz, że jeśli jesteś zarażony COVID-19, koronawirusem wywołującym COVID-19 lub jakąkolwiek inną chorobą zakaźną i/lub zakaźną, możesz zarazić innych, z którymi później się zetkniesz, nawet jeśli nie jesteś samemu doświadczasz lub wykazujesz jakiekolwiek objawy choroby oraz że ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19 na inne osoby pozostaje nawet po opuszczeniu przez Ciebie naszej siedziby.

c. Zgadzasz się, że niniejsza sekcja jest wiążącym i pełnym zwolnieniem z odpowiedzialności za zaniedbanie i/lub nieodłączne ryzyko związane z odwiedzaniem lokalu i/lub uczestnictwem w jakichkolwiek wycieczkach w odniesieniu do wszelkich kontrowersji, roszczeń lub sporów, które mogą wyniknąć z lub w trakcie Twojego wizyta związana z narażeniem na lub zarażeniem jakąkolwiek chorobą zakaźną i/lub zakaźną, w tym między innymi COVID-19 lub koronawirusem wywołującym COVID-19.
i. w szczególności zgadzasz się, że: ty, w imieniu swoim i swoich osobistych przedstawicieli, spadkobierców, małżonka, opiekunów, wykonawców testamentu, administratorów, następców prawnych, cesjonariuszy i najbliższych) niniejszym na zawsze zwalniasz, zwalniasz, zgadzasz się na odszkodowanie i obronę, a przymierze nie do pozwania Cabo Tours LDA, (i jej funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, spółek zależnych, spółek joint venture, pracowników i usługodawców będących stronami trzecimi) w odniesieniu do wszelkich roszczeń, odpowiedzialności lub żądań dowolnego rodzaju lub charakteru, na mocy prawa lub kapitału ( w tym, bez ograniczeń, z tytułu obrażeń ciała lub śmierci zawinionej), które mogą powstać w związku z narażeniem lub zarażeniem się chorobą zakaźną i/lub zakaźną, w tym między innymi Covid-19 (lub koronawirusa, który powoduje COVID-19), podczas Twojej wizyty na terenie obiektu lub podczas Twojego udziału w jakiejkolwiek wycieczce, w tym między innymi roszczenia powstałe w wyniku: (i) zaniedbania którejkolwiek z zwolnionych stron, i/lub (ii)nieodłączne ryzyko związane z odwiedzaniem lokalu lub uczestnictwem w wycieczce podczas jakiejkolwiek epidemii lub pandemii, w tym pandemii Covid-19. ponadto zgadzasz się, że zrzeczenie się odpowiedzialności, odszkodowanie i zobowiązanie do nie pozywania obejmuje wszelkie roszczenia, zobowiązania lub żądania, które są w jakikolwiek sposób związane z narażeniem na lub zarażeniem się chorobą zakaźną lub zakaźną, w tym między innymi , covid-19, przez jakąkolwiek inną osobę, w tym między innymi Twoje nieletnie dzieci i/lub członków rodziny, w wyniku ich wizyty na terenie obiektu lub udziału w wycieczce przy użyciu zakupionych przez Ciebie biletów lub w wyniku narażenia ich na takie choroby przez Ciebie po wizycie w lokalu lub uczestnictwie w wycieczce.

d. To potwierdzenie i wyraźne przejęcie ryzyka oraz zwolnienie z odpowiedzialności ma być tak szerokie i wyczerpujące, jak jest to dozwolone przez prawo. Jeśli jakakolwiek część niniejszego postanowienia zostanie z jakiegokolwiek powodu uznana za nieważną lub prawnie niewykonalną, nie będzie to miało wpływu na pozostałą część niniejszego postanowienia i pozostanie ono ważne i w pełni wykonalne.

13. Ograniczenie odpowiedzialności

a. w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Cabo Tours LDA, jej podmioty stowarzyszone, agenci, dyrektorzy lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe, niezależnie od tego, czy są to roszczenia z tytułu takiej odpowiedzialności lub odszkodowanie opiera się na naruszeniu umowy, naruszeniu gwarancji, zaniedbaniu, ścisłej odpowiedzialności lub jakiejkolwiek innej teorii odpowiedzialności, nawet jeśli Cabo Tours LDA zostało poinformowane o możliwości lub prawdopodobieństwie wystąpienia takich szkód.

b. w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Cabo Tours LDA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek (i) błędy, pomyłki lub nieścisłości treści; (ii) obrażenia ciała lub szkody majątkowe dowolnego rodzaju wynikające z dostępu do naszych usług lub produktów lub korzystania z nich; (iii) wszelki nieautoryzowany dostęp lub korzystanie z naszych bezpiecznych serwerów i/lub wszelkich przechowywanych na nich danych osobowych; (iv) jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z jakichkolwiek treści opublikowanych, przesłanych pocztą elektroniczną, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem usług; i/lub (v) zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem postępowanie jakiejkolwiek strony trzeciej. w żadnym wypadku Cabo Tours LDA, jej podmioty stowarzyszone, agenci, dyrektorzy, pracownicy, dostawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, postępowania, zobowiązania, zobowiązania, szkody, straty lub koszty w kwocie przekraczającej kwotę, którą zapłaciłeś Cabo Wycieczki LDA poniżej lub 100.00 USD, w zależności od tego, która kwota jest większa.

c. niektóre stany nie zezwalają na wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie. niniejsze warunki dają użytkownikowi określone prawa, a ponadto mogą przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od stanu. zastrzeżenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wynikające z niniejszych warunków nie będą miały zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo.

14. Siła wyższa

Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności ani nie będziemy uważać się za niewykonanych lub złamanych niniejszych Warunków, za jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie w naszym wykonaniu zgodnie z niniejszymi Warunkami, gdy i w zakresie, w jakim takie niepowodzenie lub opóźnienie jest spowodowane lub wynika z działań lub okoliczności poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi zdarzenia losowe, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, eksplozja, działania rządowe, wojna, inwazja lub działania wojenne (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), groźby lub akty terrorystyczne, zamieszki lub inne niepokoje społeczne, krajowa sytuacja nadzwyczajna, rewolucja, powstanie, epidemia, pandemia lub inne sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia publicznego, lokauty, strajki lub inne spory pracownicze (niezależnie od tego, czy dotyczą naszej siły roboczej), lub ograniczenia lub opóźnienia dotyczące przewoźników lub niemożność lub opóźnienie w uzyskaniu odpowiednich lub odpowiednich dostaw awaria materiałów, materiałów lub telekomunikacji lub przerwa w dostawie prądu.

15. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

a. Prawo rządowe; Ograniczenie roszczeń. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Republiki Zielonego Przylądka. Zgadzasz się, że niezależnie od jakiegokolwiek innego statutu lub prawa, wszelkie roszczenia lub powództwa przeciwko Cabo Tours lda wynikające lub związane z niniejszą Umową muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego roku od powstania takiego roszczenia lub podstawy powództwa lub zostać na zawsze przedawnione .

b. Rozwiązywanie sporów. prosimy o uważne przeczytanie tej sekcji. wpływa to na Twoje prawa i będzie miało istotny wpływ na sposób rozwiązywania roszczeń, które Ty i Cabo Tours LDA macie przeciwko sobie.

c. Gorąco zachęcamy do bezpośredniego skontaktowania się z nami w celu rozwiązania jakiegokolwiek sporu lub roszczenia, wysyłając do nas e-mail na adres nasz e-mail. Zgadzasz się, że wszelkie spory lub roszczenia, które mogą powstać między nami, będą rozstrzygane wyłącznie w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu, a nie w sądzie.

d. Arbitraż będzie prowadzony z zachowaniem poufności zgodnie z Zasadami Arbitrażu Handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”), zmienionymi niniejszą Umową w sprawie arbitrażu. Arbitraż będzie prowadzony przed jednym arbitrem handlowym z dużym doświadczeniem w rozwiązywaniu sporów dotyczących umów handlowych. Twoje prawa zostaną określone przez neutralnego arbitra, a nie sędziego lub ławę przysięgłych. Decyzje arbitra są tak samo wykonalne jak każde nakazy sądowe i podlegają bardzo ograniczonej kontroli sądu.

e. arbitraż będzie poufny i żaden z nas nie może ujawnić istnienia, treści ani wyników arbitrażu, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo lub w celu wykonania orzeczenia arbitrażowego;

f. Decyzja arbitra musi składać się z pisemnego oświadczenia stwierdzającego rozpatrzenie każdego roszczenia w sporze i musi zawierać oświadczenie o zasadniczych ustaleniach i wnioskach, na których oparta jest decyzja i ewentualne orzeczenie (jeśli dotyczy). Wyrok w sprawie orzeczenia arbitrażowego i orzeczenia (jeśli dotyczy) może zostać wydany w dowolnym sądzie, który ma jurysdykcję nad stronami zgodnie z Federalną Ustawą Arbitrażową.

g. arbiter może przyznać wszelkie indywidualne ulgi lub indywidualne środki zaradcze, które są dozwolone przez obowiązujące prawo (w tym honoraria adwokackie); oraz

h. Jeśli jakakolwiek część niniejszego postanowienia o arbitrażu zostanie uznana za nieważną, niewykonalną lub niezgodną z prawem, wówczas równowaga tego postanowienia o arbitrażu pozostanie w mocy i będzie interpretowana zgodnie z jego warunkami, tak jakby nieważne, niewykonalne, niezgodne z prawem lub sprzeczne postanowienie nie było zawarte w niniejszym dokumencie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu roszczenie zostanie rozpatrzone w sądzie, a nie w arbitrażu, spór zostanie wniesiony wyłącznie do sądu stanowego lub federalnego na wyspie Sal w Republice Zielonego Przylądka.

i. Koszty i honoraria adwokackie. W przypadku wszczęcia jakiegokolwiek działania w celu wyegzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub stwierdzenia naruszenia niniejszych Warunków, strona wygrywająca będzie uprawniona do odzyskania, oprócz wszelkich innych przyznanych kwot, uzasadnionych kosztów i wydatków prawnych i innych powiązanych, w tym poniesionych kosztów adwokackich.

16. Ogólny

a. Procedury powiadamiania i zmiany warunków. Możemy przesyłać powiadomienia, niezależnie od tego, czy są one wymagane przez prawo, czy też służą do celów marketingowych lub innych celach związanych z działalnością, za pośrednictwem powiadomienia e-mail, powiadomienia pisemnego lub papierowego lub poprzez opublikowanie takiego powiadomienia na naszej stronie internetowej, zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem . Zastrzegamy sobie prawo do określenia formy i sposobów przekazywania Ci powiadomień, pod warunkiem, że możesz zrezygnować z niektórych sposobów powiadamiania. Możemy, według własnego uznania, od czasu do czasu modyfikować lub aktualizować niniejsze Warunki. Gdy zmienimy Warunki w istotny sposób, zaktualizujemy datę ostatniej modyfikacji na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Usług po takiej zmianie oznacza akceptację nowych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się na którykolwiek z tych warunków lub jakichkolwiek przyszłych warunków, nie korzystaj ani nie uzyskuj dostępu (lub nadal uzyskuj dostęp) do Usług.

b. Zadanie. Nie możesz cedować żadnych swoich praw ani delegować żadnych swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje lub delegacje z naruszeniem niniejszego paragrafu są nieważne. Żadne cesja lub delegacja nie zwalnia Cię z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.

c. Komunikacja elektroniczna. Nasza komunikacja z Tobą za pośrednictwem Usług odbywa się drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy odwiedzasz Usługi lub wysyłasz nam wiadomość e-mail, czy publikujemy powiadomienia w Usługach lub komunikujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS-a. Do celów umownych wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości w formie elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie warunki, umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, które taka komunikacja spełniałaby, gdyby było na piśmie.

d. Całość umowy / rozdzielność. Niniejsze Warunki i nasz e-mail z potwierdzeniem zamówienia stanowią całość umowy między nami dotyczącej Usług. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które pozostaną w pełnej mocy e. Brak zrzeczenia się. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek warunku w niniejszym dokumencie nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku, a niemożność dochodzenia przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia na mocy niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

f. Opinia. Możemy wykorzystywać wszelkie raporty, komentarze, pomysły i sugestie w dowolnej formie dotyczące świadczonych nam Usług (łącznie „Opinie”). Udzielasz nam ogólnoświatowego, niewyłącznego, nieodwołalnego, wieczystego, wolnego od opłat prawa i licencji do włączania i używania Opinii w związku z dowolnymi produktami i usługami.

g. Interpretacja. Nagłówki sekcji służą wyłącznie jako odniesienie i nie należy ich interpretować jako istotnych części Warunków. Każdy termin pisany wielką literą użyty w niniejszych Warunkach będzie miał znaczenie przypisane mu w dowolnej części niniejszych Warunków.

h. Przetrwanie. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie odszkodowanie, poufność, własność intelektualna, prawo właściwe, rozstrzyganie sporów, ograniczenie odpowiedzialności i inne klauzule, w tym te postanowienia, które zgodnie z ich warunkami przewidują przetrwanie, pozostaną w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków, niezależnie od przyczyny takiego rozwiązania. .

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych Usług i/lub niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem nasz e-mail.